Komisyonlar

CIO Komisyonu

BİDER bünyesinde kurulan CIO KOMİSYONU, gelişen bilişim dünyasında çağa en hızlı
şekilde adapte olmayı amaçlar. Komisyon bünyesinde bir araya gelen üyeler bilişim
teknolojileri girişimlerinde stratejiler, bilgisayar sistemlerinin ihtiyaçları ve hedefleri gibi birçok konuda çağın nabzını tutan çalışmaları ele alır. Komisyonun yaptıkları çalışmalarla BİDER yönetim kurulunu yönlendirmesi amaçlanmıştır.

BİDER CIO Komisyonu, CIO alanında faaliyet gösteren tüm üyelerimizin katılımına açıktır.