Bider Hakkında

Global Bilişim Derneği (BİDER), bilişim sektöründeki en etkili uzman topluluk olma misyonuyla 1 Haziran 2018’de kuruldu. 64 bireysel, 5 kurumsal olmak üzere toplam 69 üyesi olan BİDER’in ana omurgasını Bilişimciler ve Bilişim Grubu üyeleri oluşturuyor. Bilişim sektöründeki öncü topluluk olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BİDER Gelecek 5.0 Anlayışı çerçevesinde üniversiteler, kamu kurumları, özel şirketler ve diğer STK’lar gibi tüm paydaşlarla ortak projeler yürütmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. BİDER olarak amacımız sektörde faaliyet gösteren nitelikli insan kaynağının sürekliliğini sağlamak. Bu doğrultuda sektör paydaşlarının mesleki gelişimlerini destekleyecek, üyeler arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, iş birliğini ve ticari ilişkileri arttıracak çalışmalar yürütüyoruz. BİDER gelişen bilişim sektörünün ihracatımızın merkezine koymayı hedefleyen Yerli ve Milli Teknoloji vizyonuyla hareket eder. BİDER olarak amacımız ihracatımızın niteliğinin yüksek teknoloji yönünde geliştirmesinin sağlamasına katkıda bulunmak. Bu doğrultuda savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, hatta yapay zekaya kadar her alanda yol göstererek Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere destek veriyoruz. BİDER; sektör uzmanları, üyelerinin talep, görüş ve değerlendirmelerini ilgili paydaşlara iletip, süreçleri takip eder. Aynı zamanda bilişim sektörü özelinde söylemler geliştirerek toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirir.

Faaliyetlerimiz

  •     Üyelerini bir araya toplayarak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
  •     İnsana yapılan yatırımları desteklemeyi,
  •     Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi 21. Yüzyıl başlıklarının gündeme getirilmesini sağlamayı,
  •     Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı noktasında yol göstermeyi,
  •     Sektörde faaliyet gösteren nitelikli insan kaynağının sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

Vizyon

Global Bilişim Derneği olarak tüm dünyada yankılanan teknoloji devriminde Türkiye’yi lider konumuna getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bilişim sektörünün öncü isimlerini bir araya getirerek yenilik ve iş birliği odaklı bir ekosistem oluşturuyoruz. 

Misyon

Hacmi gün geçtikçe büyüyen bilişim teknolojilerinin merkezinde yer alan Global Bilişim Derneği, sektörde faaliyet gösteren nitelikli insan kaynağının sürekliliğini sağlama misyonuyla ortaya çıkmıştır.