Hakkında

Hakkında

 • Bilişimciler, 1 Haziran 2018 tarihinde kuruldu.
 • Bilişimciler, “Yerli ve Milli Teknolojiler” yaklaşımını benimsemiştir.
 • Bilişimciler, “Gelecek 5.0” yaklaşımını benimsemiştir.
 • Bilişimciler, faaliyetlerinde aşağıdaki gelişmeleri hedefler:
  • Üyelerini bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
  • İnsana yapılan yatırımları desteklemek,
  • Yasal düzenlemeler, standartlar, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
  • Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha birçok konunun daha fazla konuşulmasını sağlamak,
  • Teşvik politikalarının yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretime öncelik tanır noktaya getirilmesi için önerilerde bulunmak,
  • Bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesine katkıda bulunmak,
  • Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, hatta yapay zekaya kadar her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı noktasında yol göstermek ve destek vermek,
  • İhracatımızın niteliğinin yüksek teknoloji yönünde geliştirmesinin sağlamasına katkıda bulunmak.