Yerli ve Milli Teknolojiler

Tüm dünyada yepyeni bir bilişim teknolojileri devrimi yaşanıyor. Bir yandan sanayi ve teknolojide ilerleme yaşanırken, diğer taraftan bunların yol açtığı yeni nesil problemlere çözüm üretilmesi gerekiyor. BİDER’in Yerli ve Milli Teknoloji vizyonu çağın gerekliliklerine uygun olarak bu teknoloji devriminde Türkiye’yi lider konuma getirmeyi amaçlar.  BİDER olarak, Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli ve yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz.

Bu noktada Yerli ve Milli Teknolojiler vizyonunun en temel hedefi Türkiye’de Bilişim Bakanlığı kurulması ve teknoloji ile ilgili tüm kurum ve çalışmaların tek merkezden koordine edilmesidir. Bu sayede yapay zeka, insansı robotlar, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, blok zinciri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, büyük veri, bulut gibi konularda koşar adımlarla etkili aksiyonlar alınabilir, gençlerin geleceğin bilinmeyen mesleklerine tam donanımlı bir şekilde hazırlanması için gerekli planlamalar yapılabilir.

Yerli ve Milli Teknoloji vizyonu devlet ve bilişim girişimcilerin tam uyum içinde çalışmasını hedefler. Buna göre yerli ve milli teknolojiler üreten firmalar, Ar-Ge faaliyetlerine de imkan verecek şekilde desteklenmeli. Geçmişte de gelecekte de bir ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu çağın donanımıyla yetişmiş nitelikli insan kaynakları oluşturuyor. BİDER bu inançla yola çıkarak, Yerli ve Milli Teknolojiler vizyonuyla Türkiye’nin bilişim alanında yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.